• Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej.
 • Regularnie zmieniaj hasło do systemu bankowości elektronicznej.
 • Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymywanych wiadomościach e-mail i SMS.
 • Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe.
 • Aktualizuj system operacyjny urządzeń oraz regularnie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym.
 • Regularnie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie.
 • Zawsze sprawdzaj numer konta na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS.
 • Przeglądaj historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe to włącz powiadomienia SMS o każdej wykonanej transakcji.
 • Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów ("kopiuj", "wklej"), ale wpisuj je samodzielnie i dokładnie weryfikuj.
 • Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej Wi-Fi).
 • Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku.
 • Włącz filtrowanie adresów IP, z których będzie można się logować do bankowości internetowej, potwierdzanie SMS wykonanych operacji oraz ustal limity kwotowe operacji, to znacząco wpłynie na bezpieczeństwo transakcji.
 • Jeżeli po podaniu klucza do logowania/podpisu przelewu widzisz komunikat o przerwie technicznej lub podobny zrezygnuj z dalszej pracy i BEZWZGLĘDNIE skontaktuj się z bankiem. NIE WOLNO podawać kolejnych wskazań tokena.
 • Jeżeli w/w systuacja wystąpi po godzinach pracy banku, prosimy o kontakt zaraz po godz.7:00 następnego dnia roboczego pod nr tel. 75 7546714 lub 75 7546715.
Kredyt okazja Kredyt Lokata Konto dla mlodych VISA

Archiwum aktualnosci >>>


Kursy średnie NBP
2016-05-31
EUR 4,3820 -0,28%
GBP 5,7469 -0,24%
USD 3,9369 -0,26%
CHF 3,9701 -0,14%
WIBID
2016-05-31
WIBID 3M 1,48 +0,00%
WIBOR
2016-05-31
WIBOR 1M 1,59 +0,00%
WIBOR 3M 1,68 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior