Logowanie

Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z SBI opisanych pod zakładką Bezpieczeństwo

Hasło do SBI - DETAL i SBI - CORPO musi zawierać od 4 do 8 dowolnych znaków

2017.02.21

Zmiana w bankowości internetowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze utrzymanie obecnie najwyższego ratingu A+ (testy Qalys SSL Labs – ssllabs.com) dla kluczy szyfrujących SSL w CUI, wprowadzono zmiany:

1.Data wprowadzenia zmiany: 17.02.2017
2.Zakres zmian:
a.Rezygnacja z łańcucha szyfrowania DES.
b.Wprowadzenie łańcucha szyfrowania AES

Starsze (nie wspierane już) przeglądarki internetowe obsługują jedynie łańcuchy szyfrowania zawierające algorytm DES. Zatem korzystanie z bankowości elektronicznej np. w przeglądarce Internet Explorer (IE) 8 dla Windows XP nie jest już możliwe.

Informujemy, że system Windows XP nie jest wspierany przez producenta. Nie zalecamy zatem wykorzystywania Windows XP do pracy w bankowości elektronicznej, nawet przy korzystaniu z przeglądarek innych niż IE 8, tj. np. Firefox, GG Chrome, w których obsługa łańcuchów szyfrowania AES jest możliwa.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia, jednakże z uwagi na utrzymanie poziomu bezpieczeństwa - zastosowane rozwiązania były niezbędne.

2016.11.24

Zmiany w bankowości internetowej oraz tokeny tracące ważność 30/11/2016

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że dla Państwa wygody uruchomiliśmy nowy, elastyczny i przyjazny dla użytkownika system bankowości internetowej. Bez względu na urządzenie, z którego się logujemy (smartfon, tablet, laptop, komputer) system jest obsługiwany identycznie. Możecie Państwo sami decydować jakie miniaplikacje (rachunki, przelewy, kredyty, lokaty, doładowania i inne ) widoczne będą w systemie. Już od 1 grudnia 2016 w obecnej bankowości internetowej pojawi się przycisk nad menu kierujący do serwisu nowej bankowości internetowej. Zachęcamy do logowania (środki dostępu pozostają bez zmian).

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z filmami instruktażowymi z obsługi poszczególnych aplikacji w ramach systemu bankowości internetowej pod adresem kontojakchcesz.asseco.com. Dzięki tej krótkiej formie prezentacji, będzie Państwu łatwiej i szybciej zorientować się w prostych mechanizmach zarządzania widokami swojego pulpitu. Nowy i obecny system bankowości internetowej będą funkcjonowały równolegle do dnia 28.02.2017. Po tym terminie obecna bankowość internetowa zostanie wyłączona.

Dodatkowo, w celu w celu zwiększenia wygody i bezpieczeństwa wprowadziliśmy nowe formy logowania i autoryzacji operacji. Do logowania używane będzie hasło maskowalne, a do autoryzacji operacji kod otrzymany SMS-em na podany we wniosku nr tel. komórkowego , zawierający w swej treści szczegółowe dane zatwierdzanej operacji. Tokeny zatem nie będą już Państwu potrzebne. Zachęcamy wszystkich Państwa do wymiany tokenów na nowe środki dostępu. W tym celu prosimy o zgłoszenie się z obecnie używanym tokenem do placówki Banku prowadzącej rachunek. Dla tych z Państwa, którym ważność tokenów kończy się z dniem 30.11.2016r. (data ważności tokena podana jest na jego odwrocie) od 1 grudnia 2016r. będziemy wydawać nowe środki dostępu. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do placówki Banku prowadzącej rachunek z tokenem, którego Państwo dotychczas używali. Wymiana dotychczas używanych środków dostępu oraz zmiana w zakresie autoryzacji operacji w systemie bankowości internetowej na nowe - nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

2016.06.02

Nowy numer telefonu do odblokowania/zablokowania dostępu do bankowości internetowej!!!

Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy czynny 7 dni w tygodniu, całodobowy numer telefonu 42 25 40 248 pod którym można zgłosić dyspozycję zablokowania/odblokowania dostępu.

Podczas rozmowy z konsultantem nastąpi weryfikacja użytkownika oraz konieczne będzie podanie ustalonego hasła obsługi telefonicznej. Hasło obsługi telefonicznej można ustalić za pośrednictwem SBI-DETAL w zakładce: "HASŁA" - "ZMIANA HASŁA TELEFONICZNEGO".

2016.04.28

NIE MA ATAKU NA POLSKIE BANKI

informuje Związek Banków Polskich, szczegóły >>>

2015.12.02

Problemy z obsługą javy w bankowości internetowej CORPO poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox

Na stronie java.com opublikowany został artykuł "Java plug-in does not work in Firefox after installing Java", zachęcamy do zapoznania się.

2015.08.24

Nowe zagrożenia bankowości internetowej

W związku z nowymi rodzajami ataków na użytkowników bankowości internetowej ogłaszanymi m.in. na stronie Związku Banków Polskich (link do strony umieszczony jest na stronie logowania) zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z systemu zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na naszej stronie w zakładce bezpieczeństwo. Zawsze przed podaniem klucza sprawdzaj czy certyfikat został wydany dla bank.cui.pl przez Thawte, a jeżeli widzisz komunikat o błędnym logowaniu po raz drugi, skontaktuj się z bankiem

Aby lepiej chronić swój komputer przed atakami hackerów zastosuj filtrowanie adresów IP tak, by nikt nie uzyskał dostępu do Twojego konta z innego komputera niż Twój oraz dbaj o aktualność programu antywirusowego i bieżące skanowanie komputera pod kątem zagrożeń. Jak ustawić filtrowanie adresów IP opisane jest na naszej stronie internetowej w zakładce bezpieczeństwo Ulotka z zasadmi bezpieczeństwa - jak się dodatkowo zabezpieczyć SBI DETAL oraz Ulotka z zasadmi bezpieczeństwa - jak się dodatkowo zabezpieczyć SBI CORPO. Instrukcja znajduje się również w menu Dokumenty/pliki po zalogowaniu się do bankowości internetowej i wybraniu dowolnego rachunku.

Ostatnio odnotowane rodzaje ataków polegają na podmianie numerów rachunku odbiorcy podczas kopiowania z innej strony, e-maila itp. oraz instalowanie na komputerze skryptu pozwalającego na przeprowadzenia ataku metodą na tzw. poczekalnię. Atak polega na tym, że login i hasło + wskazanie tokena przesyłane są na serwer hackerów. W tym czasie przez ok. minutę lub dłużej wyświetlany jest komunikat "trwa przesyłanie danych", "proszę czekać", "trwa aktualizacja danych", "przerwa techniczna" itp. w tym czasie następuje logowanie hackerów do bankowości internetowej, badanie dostępnych środków i przygotowanie transakcji oszukańczej. Na komputerze nieświadomego klienta skrypt wyświetla komunikat o rzekomych problemach z logowaniem i generuje prośbę o wprowadzenie dodatkowego numeru wygenerowanego przez token. Podając wskazanie tokena klient nieświadomie autoryzuje oszukańczą transakcję. Po tym pojawia się komunikat o pracach modernizacyjnych. Hackerzy po tym blokują dostęp do konta kilkakrotnie wprowadzając błędne dane logowania

2015.04.21

Bankowość internetowa Corpo w Google Chrome

W kwietniu 2015r w przeglądarce Google Chrome wyłączono możliwość obsługi oprogramowania java wykorzystywanego podczas podpisywania dyspozycji w BI Corpo. Szczegóły opisuje dokument Jak korzystać z oprogramowania Java w połączeniu z przeglądarką Google Chrome?

2013.11.28

Ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego

KNF Ostrzega przed dopuszczaniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych.

Czytaj więcej >>

Na skróty


Kursy średnie NBP
2017-02-24
EUR 4,3102 +0,06%
GBP 5,1011 +0,12%
USD 4,0681 -0,39%
CHF 4,0477 +0,16%
WIBID
2017-02-23
WIBID 3M 1,53 +0,00%
WIBOR
2017-02-23
WIBOR 1M 1,66 +0,00%
WIBOR 3M 1,73 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior