Logowanie

Tokeny tracące ważność 30/04/2015

Zapraszamy do placówki Banku po bezpłatną wymianę tokenów, których termin ważności (umieszczony na odwrocie urządzenia) to 30/04/2015. Logowanie przy użyciu nowego tokena przebiega tak samo jak dotychczas - w polu klucz wpisujemy używane obecnie hasło i wskazanie nowego tokena.

Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z SBI opisanych pod zakładką Bezpieczeństwo

Hasło do SBI - DETAL i SBI - CORPO musi zawierać od 4 do 8 dowolnych znaków

2015.04.21

Bankowość internetowa Corpo w Google Chrome

W kwietniu 2015r w przeglądarce Google Chrome wyłączono możliwość obsługi oprogramowania java wykorzystywanego podczas podpisywania dyspozycji w BI Corpo. Szczegóły opisuje dokument Jak korzystać z oprogramowania Java w połączeniu z przeglądarką Google Chrome?

2013.11.28

Ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego

KNF Ostrzega przed dopuszczaniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych.

Czytaj więcej >>

Na skróty

Kredyt dla wspólnot Kredyt moja ziemia Kredyt agro Lokata

ANKIETA
Tak Nie

Kursy średnie NBP
2015-05-28
EUR 4,1419 +0,03%
GBP 5,8059 -0,60%
USD 3,7858 -0,13%
CHF 4,0014 +0,00%
WIBID
2015-05-27
WIBID 3M 1,48 +0,00%
WIBOR
2015-05-27
WIBOR 1M 1,65 +0,00%
WIBOR 3M 1,68 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50


 
kredyt senior