Pierwsze logowanie do SBI

Pierwsze logowanie:

Przed pierwszym logowaniem do systemu zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas korzystania z SBI w zakładce Bezpieczeństwo

 • Kliknij na ikonę logowanie znajdujacą się w prawym górnym rogu strony
 • W polu Identyfikator użytkownika wpisujemy identyfikator otrzymany na wniosku z Banku zaczynający się od znaków KG.... Jeśli w identyfikatorze widnieje znak przekreślonego "zera" oznacza cyfrę zero, dla odróżnienia od dużej litery "O".
 • Jako klucz wpisujemy ciąg cyfr wyświetlanych na tokenie
 • Klikamy zatwierdź, a następnie podajemy dwukrotnie wymyślone przez nas hasło (nie krótsze niż 4 znaki, nie dłuższe niż 8 znaków)
 • Podczas każdego następnego logowania lub zatwierdzania przelewu jako klucz wpisujemy ustalone przez nas hasło+aktualne wskazanie tokena
 • Przykład klucza po ustaleniu hasła:
  Hasło:Bank
  Wskazanie tokena:123456
  Klucz:Bank123456

ANKIETA
Tak Nie

Kursy średnie NBP
2014-09-19
EUR 4,1860 -0,05%
GBP 5,3257 +0,53%
USD 3,2507 +0,05%
CHF 3,4682 +0,07%
WIBID
2014-09-18
WIBID 3M 2,24 -0,44%
WIBOR
2014-09-18
WIBOR 1M 2,51 -0,40%
WIBOR 3M 2,44 -0,41%
Stopy procentowe NBP (w %)
2013-07-04
Stopa referencyjna2,50
Stopa lombardowa4,00


 
kredyt senior