Pierwsze logowanie do SBI

Pierwsze logowanie:

Przed pierwszym logowaniem do systemu zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas korzystania z SBI w zakładce Bezpieczeństwo

 • Kliknij na ikonę logowanie znajdujacą się w prawym górnym rogu strony
 • W polu Identyfikator użytkownika wpisujemy identyfikator otrzymany na wniosku z Banku zaczynający się od znaków KG.... Jeśli w identyfikatorze widnieje znak przekreślonego "zera" oznacza cyfrę zero, dla odróżnienia od dużej litery "O".
 • Jako klucz wpisujemy ciąg cyfr wyświetlanych na tokenie
 • Klikamy zatwierdź, a następnie podajemy dwukrotnie wymyślone przez nas hasło (nie krótsze niż 4 znaki, nie dłuższe niż 8 znaków)
 • Hasło potwierdzamy na kolejnej karcie podając samo wskazanie tokena, jeśli wyświetlone jest wskazanie użyte do logowania czekamy na jego zmianę.
 • Podczas każdego następnego logowania lub zatwierdzania przelewu jako klucz wpisujemy ustalone przez nas hasło+aktualne wskazanie tokena
 • Przykład klucza po ustaleniu hasła:
  Hasło:Bank
  Wskazanie tokena:123456
  Klucz:Bank123456

Kursy średnie NBP
2016-07-01
EUR 4,3921 -0,75%
GBP 5,2616 -1,94%
USD 3,9548 -0,64%
CHF 4,0547 -0,32%
WIBID
2016-06-30
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR
2016-06-30
WIBOR 1M 1,65 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior