Pierwsze logowanie do SBI

Pierwsze logowanie:

Przed pierwszym logowaniem do systemu zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas korzystania z SBI w zakładce Bezpieczeństwo

 • Kliknij na ikonę logowanie znajdujacą się w prawym górnym rogu strony
 • W polu Identyfikator użytkownika wpisujemy identyfikator otrzymany na wniosku z Banku zaczynający się od znaków KG.... Jeśli w identyfikatorze widnieje znak przekreślonego "zera" oznacza cyfrę zero, dla odróżnienia od dużej litery "O".
 • Jako klucz wpisujemy ciąg cyfr wyświetlanych na tokenie
 • Klikamy zatwierdź, a następnie podajemy dwukrotnie wymyślone przez nas hasło (nie krótsze niż 4 znaki, nie dłuższe niż 8 znaków)
 • Podczas każdego następnego logowania lub zatwierdzania przelewu jako klucz wpisujemy ustalone przez nas hasło+aktualne wskazanie tokena
 • Przykład klucza po ustaleniu hasła:
  Hasło:Bank
  Wskazanie tokena:123456
  Klucz:Bank123456

ANKIETA
Tak Nie

Kursy średnie NBP
2015-02-27
EUR 4,1495 -0,11%
GBP 5,6924 +0,33%
USD 3,6980 +1,26%
CHF 3,8919 +0,75%
WIBID
2015-02-26
WIBID 3M 1,62 -0,61%
WIBOR
2015-02-26
WIBOR 1M 1,89 +0,00%
WIBOR 3M 1,82 -0,55%
Stopy procentowe NBP (w %)
2014-10-09
Stopa referencyjna2,00
Stopa lombardowa3,00


 
kredyt senior