Kredyty gotówkowe

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

NOWE, KORZYSTNE WARUNKI !!!

Kredyt senior

Kredyt Senior:

  • dla emerytów i rencistów posiadających w Banku ROR
  • kwota kredytu nawet do 30 000,00 zł
  • okres spłaty kredytu nawet do 36 miesięcy
  • oprocentowanie dla kredytu STAŁE lub ZMIENNE już od 8,80% (w skali roku)
  • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min. 50,00zł)

RRSOK dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne Senior, w którym całkowita kwota kredytu to 5 100,00 zł przy oprocentowaniu stałym 8,80% w skali roku i okresie kredytowania 12 miesięcy, wynosi 16,394747%.
Kredyt płatny jest w 10 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 488,00 oraz 1 rata w wysokości 484,40 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 451,90 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 264,40 zł, prowizja w wysokości 2,50% od kwoty udzielonego kredytu tj. 127,500 zł i opłata w wysokości 60,00 zł za prowadzenie przez okres 12 miesięcy rachunku ROR Kredytobiorcy.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 5 551,90 zł
Informacja podana wg stanu na 02.05.2016r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Kredyty gotówkowe konsumpcyjne:

  • okres spłaty kredytu do 5 lat
  • oprocentowanie STAŁE w skali roku 10 % (max do 3 lat)
  • oprocentowanie ZMIENNE w skali roku stopa referencyjna NBP + marża 8,5 p.p.
  • kwota kredytu do 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy
  • prowizja za udzielenie kredytu już od 4,00%

Warunki obniżenia oprocentowania i prowizji >>>

RRSOK dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne, w którym całkowita kwota kredytu to 13 800,00 zł przy oprocentowaniu zmiennym 10,00 % w skali roku (tj. stopa referencyjne NBP wynosząca aktualnie 1,50% + marża Banku 8,50%) i okresie kredytowania 60 miesięcy, wynosi 12,401332%.
Kredyt płatny jest w 58 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 299,00 zł oraz 1 rata wysokości 331,38 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 4 425,38zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 3 873,38 zł prowizja w wysokości 4,0% kwoty udzielonego kredytu tj. 552,00zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 18 225,38 zł pod warunkiem, że oprocentowanie kredytu lub inne koszty składające się na wysokość raty kredytu w całym okresie kredytowania nie ulegną zmianie.
Informacja podana wg stanu na 02.05.2016r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2019-03-26
EUR 4,2970 -0,02%
GBP 5,0128 +0,21%
USD 3,7969 +0,01%
CHF 3,8245 +0,16%
WIBID
2019-03-25
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR
2019-03-25
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior