Kredyty mieszkaniowe "NOWE WARUNKI"

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Marzysz o własnym, pięknym lokum?
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze pomoże Ci w realizacji tych planów !!!

Podstawowe informacje:

 • Maksymalny okres kredytowania: do 25 lat
 • Waluta: PLN
 • Prowizja w wysokości jedynie 1,75% od kwoty kredytu
 • Wypłata kredytu: jednorazowo lub w transzach
 • Wkład własny: min.20%
 • Spłata kredytu: w ratach równych lub malejących
 • Nie pobieramy prowizji za nadpłatę kredytu czy wcześniejszą spłatę kredytu !!!
Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych (w skali roku)
Termin Oprocentowanie STAŁE Oprocentowanie ZMIENNE
do 5 lat 7,00% WIBOR 3M + marża od 1,45%
do 25 lat X WIBOR 3M + marża od 1,45%

RRSOK dla kredytu mieszkaniowego, w którym całkowita kwota kredytu to 100 000 zł przy oprocentowaniu zmiennym 3,72 % (WIBOR 3M ze stanem na dzień 03.03.2016r. wynoszącym 1,67% i marży Banku 2,05%) w skali roku i okresie kredytowania 216 miesięcy, wynosi 4,433275%. Kredyt płatny jest w 215 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 640,00 zł oraz 1 rata wysokości 593,80 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 43 362,80 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 37 553,80 zł, prowizja w wysokości 1,75% kwoty udzielonego kredytu tj. 1 750,00 zł, szacunkowy koszty ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego 319,00 zł., szacunkowy koszt ubezpieczenia nieruchomości w skali roku 120,00, koszt sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości 500,00zł. oraz szacunkowy koszt prowadzenia rachunku ROR przez cały okres kredytowania 1 080,00 zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 143 362,80 zł pod warunkiem, że oprocentowanie kredytu lub inne koszty składające się na wysokość raty kredytu w całym okresie kredytowania nie ulegną zmianie. Informacja podana wg stanu na 03.03.2016 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Przeznaczenie kredytu mieszkaniowego:

 • zakup lokalu mieszkaniowego na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • zakup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • zakup domu jednorodzinnego lub letniskowego
 • zakup garażu
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • budowa, dokończenie budowy lub remont domu mieszkalnego
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego, domu letniskowego lub lokalu mieszkalnego
 • budowa garażu
 • wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej dla użytkowania budynku mieszkalnego, garażu
 • zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej
 • przebudowa pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne
 • budowa domu letniskowego
 • remont i modernizacja nieruchomości mieszkaniowej realizowany przez wspólnotę mieszkaniową będącej nieruchomością zarządzaną w ramach wspólnoty, finansowany z wkładów pieniężnych zgromadzonych przez członków wspólnoty
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe
 • kaucję gwarancyjną za lokal mieszkalny

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2019-02-18
EUR 4,3317 +0,17%
GBP 4,9437 +0,68%
USD 3,8286 -0,10%
CHF 3,8150 +0,18%
WIBID
2019-02-15
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR
2019-02-15
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior