ROR JUNIOR

Konto mlodziezowe

Korzyści:

  • ROR JUNIOR to konto osobiste kierowane dla młodzieży w wieku 13 - 18 lat.
  • dostęp do rachunku przez internet
  • karta płatnicza VISA JUNIOR

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

  • tymczasowy dowód tożsamości, paszport lub legitymacja szkolna

Umowa rachunku musi być podpisana w obecności przedstawiciela ustawowego (np.rodzic lub opiekun prawny)

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą ROR JUNIOR
założenie rachunku 0
prowadzenie rachunku zarówno w formie tradycyjnej jak i z dostępem przez internet 0
uruchomienie dostępu do bankowości internetowej dla pierwszego użytkownika 0
wydanie pierwszej karty JUNIOR 0
opłata za posiadanie karty VISA JUNIOR 0zł
miesięczny wyciąg z rachunku odbierany osobiście w placówce Banku 0
wpłaty i wypłaty gotówkowe 0
usługa SMS - powiadamianie SMS-em o stanie środków na rachunku po każdej zmianie salda 1,50zł / miesiąc

Opłaty związane z przelewami
  przez internet w placówce banku
przelew na rachunek prowadzony przez nasz bank bez opłat 1zł
przelew na rachunek w innym banku 0,50zł 2zł
opłata za polecenie zapłaty 1zł

Kursy średnie NBP
2018-07-18
EUR 4,3036 +0,09%
GBP 4,8276 -0,61%
USD 3,7031 +1,13%
CHF 3,6941 +0,25%
WIBID
2018-07-17
WIBID 3M 1,50 +0,00%
WIBOR
2018-07-17
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,70 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior