Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych

Posiadaczem rachunku bieżącego dla rolników indywidualnych może być:

 • rolnik, tj.osoba fizyczna, której podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, agroturystyczna itd.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

 • nakaz płatniczy podatku rolnego albo zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego / zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS / decyzja ARiMR w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich
 • umowa dzierżawy - w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego
 • w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - zaświadczenie z Urządu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą rachunku rolniczego
założenie rachunku bieżącego bez opłat
prowadzenie rachunku zarówno w formie tradycyjnej jak i z dostępem przez internet 5zł / miesiąc
uruchomienie dostępu do bankowości internetowej dla pierwszego użytkownika bez opłat
wydanie pierwszej karty VISA Business Debetowa 30zł
wznowienie karty VISA Business Debetowa 30zł
miesięczny wyciąg z rachunku odbierany osobiście w placówce Banku bez opłat
wpłaty i wypłaty gotówkowe bez opłat
usługa SMS - powiadamianie SMS-em o stanie środków na rachunku po każdej zmianie salda 3zł / miesiąc

Opłaty związane z przelewami
  przez internet w placówce banku
przelew na rachunek prowadzony przez nasz bank bez opłat 1zł
przelew na rachunek w innym banku 1,70zł 2zł
przelew ZUS, US 1,70zł 3zł
przelew realizowany w ramach zlecenia stałego:
na rachunek prowadzony przez nasz bank
na rachunek w innym banku

bez opłat
1,70zł

2zł
2zł
opłata za polecenie zapłaty 1zł

Korzyści z posiadania rachunku:

 • możliwość skorzystania z debetu w rachunku - przyznanego na okres 14 dni kalendarzowych do wysokości 50% przeciętnych miesięcznych wpływów z ostatnich 3 miesięcy.
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku bez poręczycieli
 • bankowość internetowa umożliwiająca dostęp do środków 24h/dobę
 • możliwość telefonicznego sprawdzenia stanu konta przez 24h/dobę oraz pobrania listy ostatnich operacji faxem dzięki usłudze TeleSaldo
 • powiadamianie SMS-em o stanie środków na rachunku po każdej zmianie salda
 • łatwy dostęp do środków na rachunku za pomocą karty płatniczej, wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów terenie całej Polski
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach oraz koncie oszczędnościowym Efekt
 • środki gromadzone na rachunku są bezpieczne - Bank nasz posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy średnie NBP
2018-07-18
EUR 4,3036 +0,09%
GBP 4,8276 -0,61%
USD 3,7031 +1,13%
CHF 3,6941 +0,25%
WIBID
2018-07-17
WIBID 3M 1,50 +0,00%
WIBOR
2018-07-17
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,70 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior