Zasady bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

PAMIĘTAJ !!!

Bezpieczeństwo transakcji zależy również od Ciebie-chroń dane dostępowe do bankowości internetowej i telefon przed kradzieżą lub dostępem osób niepowołanych. Koniecznie przestrzegaj niniejszych zasad bezpieczeństwa oraz zasad przesyłanych w komunikatach w bankowości internetowej i umieszczanych na stronie banku.

 • Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej, chroń telefon przed dostępem osób niepowołanych.
 • Zweryfikuj (klikając dwukrotnie symbol kłódki w pasku adresu czy certyfikat jest ważny i czy został wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze i adresu bskamgora24.pl. Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane.
 • Nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie.
 • Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego poprzez e-mail lub SMS.
 • Podczas logowania wymagane jest wpisanie wyłącznie identyfikatora, wybranych znaków hasła i kodu SMS lub potwierdzenia logowania w aplikacji mobilnej. Kod SMS nie jest wymagany jeśli dodasz urządzenie, z którego się logujesz do zaufanych.
 • Regularnie zmieniaj hasło do systemu bankowości elektronicznej.
 • Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymywanych wiadomościach e-mail i SMS.
 • Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe.
 • Aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie urządzeń, przy użyciu których korzystasz z bankowości elektronicznej oraz regularnie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym.
 • Regularnie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie.
 • W przypadku autoryzowania przelewów lub edycji szablonów zweryfikuj, czy podana w wiadomości SMS lub w aplikacji mobilnej kwota transakcji oraz numer konta odbiorcy są zgodne z wprowadzanymi przez Ciebie danymi.
 • Przeglądaj historię rachunku pod kątem podejrzanych transakcji.
 • Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu.
 • Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej Wi-Fi).
 • Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku ( telefon 75 754 67 15 lub 75 754 67 14, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 17:30 lub na adres e-mail: Rozliczenia-bs.kamiennagora@bankbps.pl)
 • Ustal limity kwotowe operacji.
 • Pamiętaj, nigdy nie wysyłamy:
  - Pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych, ani próśb o ich aktualizację,
  - Wiadomości zawierających linki do stron transakcyjnych (bankowość internetowa)
 • Bezzwłocznie zawiadom nas w przypadku otrzymania listu, wiadomości e-mail, sms-a , telefonu w takich sprawach lub pojawienia się dodatkowych pól z pytaniem np. o hasła do autoryzacji podczas logowania - należy to traktować jako próbę wyłudzenia poufnych danych ( telefon 75 754 67 15 lub 75 754 67 14, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 17:30 lub na adres e-mail: Rozliczenia-bs.kamiennagora@bankbps.pl.))
 • Uważaj na nietypowe informacje z banku, nie wykonuj podejrzanych poleceń, a w szczególności nie instaluj oprogramowania z niezaufanego źródła, zarówno na stacji roboczej, przy użyciu której korzystasz z bankowości elektronicznej, jak i w telefonie komórkowym.
 • Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem ani też instalacji jakichkolwiek aplikacji na telefonach lub komputerach użytkowników. Wyjątkiem jest aplikacja mobilna – dostępna na stronie Google Pay lub App Store
 • Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.
 • Zawsze sprawdzaj na stronie logowania do bankowości elektronicznej aktualne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci
 • Nie otwieraj wiadomości i dołączonych do nich załączników nieznanego pochodzenia. Często załączniki takie zawierają wirusy lub inne oprogramowanie, które pozwala na szpiegowanie Twoich działań lub przejęcie kontroli nad urządzeniem.
 • Jeśli dostaniesz informację o przelewie, którego nie zleciłeś lub rachunek odbiorcy jest niezgodny z zamierzonym natychmiast skontaktuj się z bankiem w celu wstrzymania jego realizacji (telefon 75 754 67 15 lub 75 754 67 14, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 17:30 lub na adres e-mail: Rozliczenia-bs.kamiennagora@bankbps.pl.)
 • Zastosuj Filtrowanie IP – to bardzo skuteczna metoda ochrony przed atakami – ustawienie dozwolonych adresów czy podsieci uniemożliwi zalogowanie się do bankowości internetowej z innego miejsca niż określone filtrem.
 • Jeśli dodasz w systemie bankowości elektronicznej urządzenie jako zaufane poprzez kliknięcie „Zaloguj i dodaj do zaufanych”, wówczas będziesz mieć możliwość logowania się bez konieczności podawania kodu SMS. Urządzenia zaufane widoczne są po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej w Ustawieniach – Urządzenia zaufane. Opcja umożliwia podgląd listy dodanych urządzeń zaufanych oraz usunięcie urządzenia zaufanego
 • Urządzenie możesz uznać za zaufane, jeżeli:
  -jest Twoją własnością (najlepiej gdy jesteś jego jedynym użytkownikiem);
  -posiada aktywny i aktualny program antywirusowy;
  -jego system operacyjny jest na bieżąco aktualizowany;
  stosujesz się do zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu.
 • Pamiętaj! Jeśli zignorujesz powyższe zasady bezpieczeństwa zostajesz narażony na możliwość przejęcia kontroli nad Twoim rachunkiem przez osobę nieuprawnioną co prowadzić może do kradzieży danych osobowych kontrahentów oraz kradzieży środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.

Co nas chroni:

 • Zapora sieciowa (ang. firewall – zapora ogniowa, ściana ognia) – jest jednym ze sposobów zabezpieczania komputerów, sieci i serwerów przed intruzami. Firewall może być zarówno sprzętem komputerowym ze specjalnym oprogramowaniem bądź samym oprogramowaniem blokującym dostęp do naszych zasobów niepowołanym osobom lub programom. Jeszcze kilka lat temu oprogramowanie spełniające rolę firewalla było dostępne i dedykowane właśnie dla ważnych serwerów lub przy dużych sieciach. Jednak wraz z ogromnym tempem wzrostu technologicznego firewall staje się nieodzownym oprogramowaniem każdego domowego komputera podłączonego do sieci lokalnej LAN lub Internetu. Zapora na takim domowym komputerze sprawdza cały ruch sieciowy wchodzący i wychodzący, ogranicza i zabrania dostępu w obydwie strony nieznanym programom lub użytkownikom.
 • Programy antywirusowe - to oprogramowanie komputerowe, które ma za zadanie wykrywanie, zabezpieczanie, zwalczanie, usuwanie i naprawianie szkód spowodowanych wirusami komputerowymi. Jeśli uruchamiana aplikacja będzie zawierała szkodliwe oprogramowanie wtedy program wykona odpowiedni ruch który wykluczy wirusa i pozwoli na dostęp do uruchamianego programu. Ważną funkcją każdego antywirusa jest odpowiednio częsta aktualizacja definicji wirusów zawartych w programie. Służy do „bycia na bieżąco” w świecie wirusów. Dzięki uaktualnianym definicjom program zbiera informacje o najnowszych wirusach i dostaje instrukcje które pozwalają mu je zwalczać i naprawiać. Szanujące się firmy produkujące programowanie antywirusowe w swoich produktach stosują codzienną aktualizację definicji wirusów.
 • Programy antyspamowe - to rodzaj oprogramowania służącego do blokowania niechcianej korespondencji przesyłanej droga elektroniczną. Programy filtrują wiadomości i wykorzystują tak zwane czarne listy adresów i domen używanych przez spamerów. Większość tego typu oprogramowania posiada możliwość ustawiania własnych reguł, które możemy modyfikować i określać np.: słowa-klucze, występujące w materiałach reklamowych blokując tym samym naszą skrzynkę pocztową na wiadomości zawierające te słowa w tytule przesyłki. Jednak programy te nie są bezbłędne i czasem potrafią zablokować korespondencję która powinna być dostarczona
 • IDS - to system wykrywania włamań (Intrusion Detection System) jego celem jest zidentyfikowanie niebezpiecznych działań zachodzących w sieci. Wyszukuje wszystkie niedozwolone lub podejrzane ruchy w sieci, które mogą stanowić zagrożenie dla systemu. Wykrywa nieudane próby ataku lub przygotowania do pełnego włamania np.: skanowanie portów lub mapowanie sieci poprzez wyszukiwanie jej krytycznych serwerów, usług i aplikacji. Zadaniem sond systemu IDS jest zbieranie informacji, a zadaniem systemu zarządzania obróbka zebranych informacji i wyłowienie z nich sygnałów ataku.

Zagrożenia w internecie:

 • Wirusy - Wirus komputerowy to powielający się segment wykonywalnego kodu umieszczony w innym programie lub sprzężony z nim. Wirus nie może działać sam potrzebuje nosiciela w postaci programu komputerowego. Po uruchomieniu tego programu zazwyczaj pierwszy uruchamia się złośliwy kod wirusa a następnie właściwy program.
 • Po skutecznej infekcji dalsze działanie zależy od określonego typu wirusa i obejmuje:
  - Replikację jedynie w zainfekowanym systemie.
  - Infekcję dalszych plików podczas ich uruchamiania lub tworzenia.
  - Kasowanie lub uszkadzanie danych w systemach i plikach.
  - Marnowanie zasobów systemowych bez powodowania szkód.
 • Ze względu na rodzaje wirusów można podzielić je na:
  - dyskowe – infekują sektory startowe dyskietek i dysków twardych
  - plikowe – infekują pliki wykonywalne danego systemu operacyjnego
  - wirusy BIOS-owe – niszczą BIOS komputera (oprogramowanie odpowiadające za poprawna konfigurację i start systemu)
  - makrowirusy – atakują przez pliki niewykonywalne, np.: pliki dokumentu Word lub Excel, infekcja odbywa się poprzez makra zawarte w tych dokumentach
  - wirusy komórkowe - na razie rzadko spotykane, lecz w przyszłości będą stanowić istotne zagrożenie w związku z rozwojem oprogramowania dla telefonów
 • Robaki - Robak to samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego. Główną różnicą między wirusem, a robakiem jest to, że podczas gdy wirus potrzebuje nosiciela, który modyfikuje doczepiając do niego swój kod wykonywalny, to robak jest pod tym względem samodzielny i rozprzestrzenia się we wszystkich sieciach podłączonych do zainfekowanego komputera. Oprócz podstawowej funkcji replikacji robak może mieć wbudowane inne funkcje, takie jak niszczenie systemu, wysyłanie poczty i poprzez nią zarażanie następnych komputerów lub instalowanie koni trojańskich. Obecnie robaki wykorzystują wszelkie dostępne sposoby rozprzestrzeniania , jak np.: sieci LAN, Internet, poczta e-mail, sieci wymiany plików, telefony komórkowe. Od kilku lat robaki sieją spustoszenie na całym świecie: przenoszą konie trojańskie, spam, wspomagają przeprowadzanie ataków Dos, powodują awarię systemów i przeciążenia kanałów internetowych.
 • Spyware - jest rodzajem złośliwych programów obejmujących aplikację, która bez zgody użytkownika zbiera i wysyła informacje o jego systemie komputerowym. Poza naruszeniem prywatności, programy spyware generują niepotrzebny i obciążający ruch sieciowy, a w przypadku błędów w kodzie mogą spowodować uszkodzenie systemu operacyjnego.
 • Spoofing – to jedna ze skuteczniejszych i często stosowanych metod nieautoryzowanego pozyskiwania informacji. Polega ona na "podszywaniu" się pod inny komputer w sieci. Haker wysyłając pakiety z fałszywym adresem źródłowym oszukuje komputer-odbiorcę, który błędnie identyfikując nadawcę wszystkie pakiety wysyła bezpośrednio do agresora. W ten sposób komputer hakera może "udawać" np. serwer, dzięki czemu może uzyskać dostęp do wszystkich tajnych danych. Powstało już mnóstwo wersji oprogramowania służącego to tego typu działań. Można je instalować zarówno na komputerze-agresorze jak i samych urządzeniach dostępowych np. routerach. Taki atak na router może być bardzo groźny w skutkach, ze względu na to że cały ruch w nim generowany może być kontrolowany przez hakera. Na szczęście większość markowych routerów posiada zabezpieczenia przed spoofingiem.
 • Sniffing - technika ta została stworzona na potrzeby administratorów i polega ona na "podsłuchiwaniu" wszystkich pakietów krążących po sieci komputerowej. Analiza takich pakietów pozwala na łatwe wychwycenie jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci. Dzięki monitorowaniu pracy sieci administrator widzi jej słabe i mocne punkty. Sniffing jako narzędzie administracyjne stwarza ogromne możliwości diagnostyczne. Zalety Sniffingu zostały również zauważone przez hakerów. Możliwość przechwycenia wszystkich informacji wymienianych poprzez sieć stanowi dla niech olbrzymią zachętę. Do analizy "śledzonych" pakietów stworzyli oni własne oprogramowanie, które umożliwia wychwycenie ważnych informacji, takich jak hasła, numery kart kredytowych czy dane osobowe. Ograniczeniem zagrożenia związanego ze sniffingiem jest stosowanie bezpiecznego połączenia typu SSL.
 • Stealware (z ang. "Stealing Software" - oprogramowanie okradające) służy do okradania użytkowników z pieniędzy. Moduł okradający śledzi wszelkie poczynania użytkownika w systemie. Gdy ten chce zapłacić za jakąś usługę przez Internet, odpowiedni moduł okradający uaktywnia się i przekierowuje dany przekaz pieniężny na odpowiednie konto. Aktualnie modułów typu Stealware jest niedużo, ale ich liczba szybko wzrasta.
 • Phishing - to podstępne pozyskanie poufnej informacji osobistej, jak hasła czy szczegóły karty kredytowej, przez udawanie osoby godnej zaufania, której te informacje są pilnie potrzebne. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej. Dzisiaj przestępcy sieciowi wykorzystują techniki phishingu w celach zarobkowych. Popularnym celem są banki czy aukcje internetowe. Phisher wysyła zazwyczaj spam do wielkiej liczby potencjalnych ofiar, kierując je na stronę w Sieci, która udaje rzeczywisty bank internetowy, a w rzeczywistości przechwytuje wpisywane tam przez ofiary ataku informacje. Typowym sposobem jest informacja o rzekomym zdezaktywowaniu konta i konieczności ponownego reaktywowania, z podaniem wszelkich poufnych informacji. Częstym sposobem jest również imitacja strony banku internetowego, użytkownik wpisuje wszystkie potrzebne informacje do poprawnego zalogowania się te jednak się nie odbywa, a dane wpisane przez użytkownika uzyskuje phisher.
 • Konie trojańskie - są wirusem komputerowym, choć zasada ich działania znacznie odbiega od działania tradycyjnego wirusa. Koń trojański nie powiela i nie rozprzestrzenia się samodzielnie. Komputer - ofiara infekowana jest tylko poprzez umyślne zainstalowanie przez użytkownika programu-nosiciela. Nosicielem tym może być jakikolwiek program instalowany na komputerze. Podczas instalacji, koń trojański który wkomponowany jest w kod programu, instaluje się w tle a wiec nie jest widoczny dla użytkownika. Bardzo często wirusy te rozsyłane są za pomocą poczty elektronicznej w formie zainfekowanych animacji lub zdjęć, choć najbardziej chyba przewrotnym typem koni trojańskich są programy podające się za narzędzia antywirusowe. Cele ataków konia trojańskiego mogą być różne, głównie jest to przejęcie kontroli nad zainfekowanym komputerem lub zdobycie przechowywanych na nim informacji.
 • Spam - to niechciana korespondencja rozsyłana drogą elektroniczną w postaci poczty e-mail. Zazwyczaj jest wysyłany masowo. Istotą spamu jest rozesłanie dużej liczby informacji komercyjnych o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia treść tych wiadomości. Spam można porównać do ulotek zostawianych pod drzwiami naszych mieszkań lub dołączanych do naszej korespondencji. W większości przypadków spam służy do celów komercyjnych, w korespondencji elektronicznej namawiają nas na kupno danych artykułów lub wabią wygraną wycieczką. Czasem jednak spam jest narzedziem ataku na nas poprzez próby wydobycia poufnych informacji podszywając się pod bank lub inną instytucję.
 • Adware - to rodzaj oprogramowania, które w pełnej, funkcjonalnej wersji udostępniane jest za darmo, a którego autor lub producent otrzymuje wynagrodzenie za reklamy zlecane przez sponsorów, wyświetlane najczęściej w oknie programu. Przykładami adware są m.in. Opera, Eudora, GetRight, Gozilla, Gadu - Gadu. Status adware jest zazwyczaj domyślną opcją użytkownik może zrezygnować z uciążliwych bannerów reklamowych wykupując tradycyjną licencję na korzystanie z programu. Programy tego typu zawierają często ukryte funkcje monitorujące poczynania użytkownika mamy wówczas do czynienia ze szpiegowaniem użytkownika i status programu z adware zmienia się na spyware.
 • Atak hybrydowy - atak słownikowy z uwzglednieniem możliwych permutacji i zakłócen, np. przekształcanie haseł do gwary crackerskiej, dodawanie do haseł cyfr lub innych znaków nie-alfanumerycznych.
 • Atak słownikowy - to atak polegający na próbie nieautoryzowanego zalogowania się do systemu komputerowego bez znajomości hasła dostępu . W miejsce hasła podstawiane są kolejne słowa znajdujące się w pliku - słowniku. Plik - słownik może zawierać nawet do kilku tysięcy słów. Im jest większy tym większe prawdopodobieństwo trafienia poprawnego hasła. Podstawowa metoda obrony przed atakiem, to częsta zmiana haseł. Ważne jest przy tym, aby używane hasła nie były prostymi słowami znajdującymi się w słowniku np. dom, rower itd. Administrator systemu powinien wymusić na użytkownikach zmianę hasła np. raz na miesiąc. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie do haseł dużych i małych liter oraz niestandardowych znaków typu %¶@.
 • Peer-to-Peer (P2P) – jest to model komunikacji w sieci np. internetowej pomiędzy użytkownikami, w którym każdy z użytkowników ma równe prawa. Najczęściej spotykanym modelem P2P są programy służące do wymiany plików w Internecie, gdzie każdy z użytkowników odgrywa rolę serwera – źródła ściąganych plików oraz klienta – użytkownika, który pobiera pliki z innych źródeł-klientów. Wymiana danych w modelu P2P odbywa się zawsze bez pośrednictwa centralnego serwera. Ponadto model P2P jest strukturą odznaczającą się dużą zmiennością, ponieważ zależy od tego, ilu użytkowników w danym momencie jest zalogowanych.

Kursy średnie NBP
2021-11-26
EUR 4,7038 +0,75%
GBP 5,5597 +0,23%
USD 4,1754 +0,37%
CHF 4,5071 +1,15%
WIBID
2021-11-26
WIBID 3M 1,71%
WIBOR
2021-11-26
WIBOR 1M 1,57%
WIBOR 3M 1,91%
WIBOR 6M 2,29%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-11-04
Stopa referencyjna 1,25
Stopa lombardowa 1,75
Redyskonto weksli 1,30