NOWO¦Ć!!! Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

Kredyt

Warunki kredytowania:

  • Kredyt gotówkowy na dowolny cel,
  • Atrakcyjne oprocentowanie w skali roku:
    zmienne, stopa referencyjna NBP + marża już od 3,00%
  • Prowizja za udzielenie kredytu, jednorazowo: tylko 2,00%
  • Okres kredytowania nawet do 25 lat,
  • Kwota kredytu: do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Bezpiecznie Solidnie w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipotecznie (RRSO) wynosi: 5,485620% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 58 750,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 4,60 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego 0,10 %) i marży Banku w wysokości 4,50%. Równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe: tj. 118 rat w wysokości 617,00 PLN każda i jedna rata (ostatnia) w wysokości 586,14 PLN. Łączna liczba rat: 119. Całkowity koszt kredytu 16 636,14 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 14 642,14 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 175,00 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w całym okresie kredytowania wynosi 600,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny kredytowanej nieruchomości i kosztu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych kredytowanej nieruchomości gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 75 386,14 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze uzależnia przyznanie kredytu na ww. warunkach od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipotecznie na 18 sierpnia 2020 r.


Kursy średnie NBP
2021-06-11
EUR 4,4723 -0,17%
GBP 5,2040 +0,32%
USD 3,6759 -0,17%
CHF 4,1043 -0,10%
WIBID
2021-06-11
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-06-11
WIBOR 1M 0,18%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior