NOWOŚĆ!!! Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

Kredyt

Warunki kredytowania:

  • Kredyt gotówkowy na dowolny cel,
  • Atrakcyjne oprocentowanie w skali roku:
    zmienne, stopa referencyjna NBP + marża już od 3,00%
  • Prowizja za udzielenie kredytu, jednorazowo: tylko 2,00%
  • Okres kredytowania nawet do 25 lat,
  • Kwota kredytu: do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Bezpiecznie Solidnie w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze

RRSO dla kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipotecznie, w którym całkowita kwota kredytu to 210 000,00 zł przy oprocentowaniu zmiennym 5,20% w skali roku (tj. stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosząca na dzień 20.12.2018 r. 1,50% + marża Banku 3,70%) i okresie kredytowania 300 miesięcy, wynosi 5,624347%. Kredyt płatny jest w 298 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 1 257,00 oraz 1 rata w wysokości 993,91 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 171 279,91 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 165 579,91 zł, prowizja w wysokości 2,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 4 200,00 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 1 500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 381 279,91 zł. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Informacja podana wg stanu na 20.12.2018 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.


Kursy średnie NBP
2019-08-22
EUR 4,3660 +0,34%
GBP 4,7784 +0,34%
USD 3,9337 +0,32%
CHF 4,0050 +0,09%
WIBID
2019-08-21
WIBID 3M 1.52 %
WIBOR
2019-08-21
WIBOR 1M 1.64 %
WIBOR 3M 1.72 %
WIBOR 6M 1.79 %

Administratorem stawek WIBID i WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.Stawki WIBOR są publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior