Kredyty gotówkowe

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Kredyt

Kredyt "OKAZJONALNY":

 • okres spłaty kredytu do 36 miesięcy
 • minimalna kwota kredytu 1 000 zł
 • oprocentowanie STAŁE jedynie 5,50% (w skali roku)
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min.60,00zł)

RRSO dla kredytu OKAZJONALNEGO, w którym całkowita kwota kredytu to 7 521,82 zł przy oprocentowaniu stałym 5,50% w skali roku i okresie kredytowania 36 miesięcy, wynosi 9,129487%. Kredyt płatny jest w 34 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 233,00 zł oraz 1 rata w wysokości 239,74 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 007,97 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 639,92 zł, prowizja w wysokości 2,50% od kwoty udzielonego kredytu tj. 188,05 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 180,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 8 529,79 zł. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu OKAZJONALNEGO na dzień 29 maja 2020 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Kredyt senior

Kredyt Senior:

 • dla emerytów i rencistów posiadających w Banku ROR
 • kwota kredytu nawet do 30 000,00 zł
 • okres spłaty kredytu nawet do 36 miesięcy
 • oprocentowanie dla kredytu STAŁE lub ZMIENNE 7,20% (w skali roku)
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min. 50,00zł)

RRSO dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne "SENIOR", w którym całkowita kwota kredytu to 12 727,27 zł przy oprocentowaniu zmiennym 7,20% w skali roku (tj. stopa referencyjne NBP wynosząca aktualnie 0,10% + marża Banku 7,10%) i okresie kredytowania 36 miesięcy, wynosi 10,707408%. Kredyt płatny jest w 34 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 404,00 zł oraz 1 rata w wysokości 420,37 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 990,92 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 1 429,10 zł, prowizja w wysokości 3,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 381,82 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 180,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 14 718,19 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne "SENIOR" na dzień 29 maja 2020 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne:

 • okres spłaty kredytu do 5 lat
 • oprocentowanie STAŁE w skali roku 7,20% (max do 3 lat)
 • oprocentowanie ZMIENNE w skali roku stopa referencyjna NBP + marża 7,10 %
 • kwota kredytu do 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 4,00%

Warunki obniżenia oprocentowania i prowizji >>>

RRSO dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne, w którym całkowita kwota kredytu to 5 500,00 zł przy oprocentowaniu zmiennym 7,20% w skali roku (tj. stopa referencyjne NBP wynosząca aktualnie 0,10% + marża Banku 7,10%) i okresie kredytowania 48 miesięcy, wynosi 10,401896%. Kredyt płatny jest w 46 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 135,00 zł oraz 1 rata w wysokości 119,11 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 104,11 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 829,11 zł, prowizja w wysokości 5,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 275,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 6 604,11 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne na dzień 29 maja 2020 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2021-09-17
EUR 4,5789 +0,12%
GBP 5,3633 -0,12%
USD 3,8882 +0,09%
CHF 4,1929 -0,30%
WIBID
2021-09-17
WIBID 3M 0,04%
WIBOR
2021-09-17
WIBOR 1M 0,18%
WIBOR 3M 0,24%
WIBOR 6M 0,28%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior