Kredyt remontowy

Nie pobieramy opłat za za rozpatrzenie wniosku, za dostępność kredytu, za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu !!!

Kredyt

Przeznaczenie kredytu:

sfinansowanie wydatków związanych z remontem lub modernizacją wszystkiego co wymaga naprawienia, udoskonalenia, usprawnienia.

Podstawowe informacje:

  • bez prowizji: za rozpatrzenie wniosku, za dostępność kredytu oraz za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu;
  • bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków;
  • proste i przejrzyste warunki kredytowania;
  • minimum formalności;
  • spłata: w ratach równych lub malejących
  • okres kredytowania: do 60 miesięcy
  • zabezpieczenie: dogodne formy uzgodnione z Bankiem, nie ma konieczności ustanawiania hipoteki na nieruchomości
  • kwota kredytu: nie może przekroczyć 24-krotnych dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych w oparciu o średniomiesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy i nie może niższsza niż 1000,- zł.
  • oprocentowanie: zmienne w skali roku wynoszące: stopa referencyjna NPB + marża 7,10 p.p.
  • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min. 50,00zł)

RRSO dla kredytu REMONTOWEGO, w którym całkowita kwota kredytu to 25 566,67 zł przy oprocentowaniu zmiennym 7,20% w skali roku (tj. stopa referencyjne NBP wynosząca aktualnie 0,10% + marża Banku 7,10%) i okresie kredytowania 60 miesięcy, wynosi 9,064207%. Kredyt płatny jest w 58 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 516,00 zł oraz 1 rata w wysokości 530,81 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 831,31 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 4 892,14 zł, prowizja w wysokości 2,50% od kwoty udzielonego kredytu tj. 639,17 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 31 397,97 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu REMONTOWEGO na dzień 28 maja 2021 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2021-11-26
EUR 4,7038 +0,75%
GBP 5,5597 +0,23%
USD 4,1754 +0,37%
CHF 4,5071 +1,15%
WIBID
2021-11-26
WIBID 3M 1,71%
WIBOR
2021-11-26
WIBOR 1M 1,57%
WIBOR 3M 1,91%
WIBOR 6M 2,29%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-11-04
Stopa referencyjna 1,25
Stopa lombardowa 1,75
Redyskonto weksli 1,30