Kursy walut w naszym Banku

Kursy w naszym BS
SymbolSkupSprzedaż
Dewizy
EUR4.30414.5075
GBP4.75125.0322
USD3.64833.8211
CHF3.96304.1970
Pieniądze
EUR4.27364.5386
GBP4.72705.0569
USD3.62243.8474
CHF3.93074.2300

Kursy średnie NBP
2020-08-07
EUR 4,4139 +0,09%
GBP 4,8878 -0,27%
USD 3,7302 +0,17%
CHF 4,0856 -0,34%
WIBID
2020-08-06
WIBID 3M 0,03%
WIBOR
2020-08-06
WIBOR 1M 0,20%
WIBOR 3M 0,23%
WIBOR 6M 0,27%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior