Kursy walut w naszym Banku

Kursy w naszym BS
SymbolSkupSprzedaż
Dewizy
EUR4.41851 USD
GBP5.1018 więcej
USD3.67161 CHF
CHF3.94771 GBP
Pieniądze
EUR1 CHF3.9477
GBP
USD1 GBP5.1018
CHF

Kursy średnie NBP
2021-03-04
EUR 4,5540 +0,32%
GBP 5,2717 +0,51%
USD 3,7851 +0,91%
CHF 4,1003 +0,05%
WIBID
2021-03-04
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-03-04
WIBOR 1M 0,19%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior