Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest dedykowany dla osób fizycznych, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej.

Podstawowy Rachunek Płatniczy można otworzyć wyłącznie w placówkach naszego Banku.

Brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego.

Brak możliwości skorzystania z kredytu w rachunku płatniczym.

Brak możliwości płacenia kartą debetową w kraju nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Lichtenstein)

Brak możliwości wykonania polecenia przelewu do kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Brak możliwości dodania karty do aplikacji BS Pay

Informacje dodatkowe:

Bezpłatne są:

  • prowadzenie rachunku
  • 5 krajowych transakcji w miesiącu (polecenia przelewu, w tym zlecenia stałe)
  • wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach banku
  • wpłaty gotówki we wpłatomatach należących do Banku
  • wypłaty gotówki w bankomatach Grupy BPS - lista bankomatów dostępna jest tutaj: "https://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty"
  • wydanie i obsługa karty debetowej

Płatne są:

  • krajowe transakcje płatnicze (polecenia przelewu, w tym zlecenia stałe) - po przekroczeniu 5 w miesiącu
  • polecenie przelewu: przelew SORBNET, polecenie przelewu SEPA
  • wypłaty gotówki w bankomatach innych niż w bankomatach Grupy BPS w Polsce - po przekroczeniu 5 w miesiącu
  • wypłaty gotówki w bankomatach w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Kursy średnie NBP
2021-10-25
EUR 4,6018 -0,12%
GBP 5,4395 -0,47%
USD 3,9502 -0,19%
CHF 4,3054 -0,24%
WIBID
2021-10-25
WIBID 3M 0,50%
WIBOR
2021-10-25
WIBOR 1M 0,59%
WIBOR 3M 0,70%
WIBOR 6M 0,92%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51