NOWOŚĆ!!!

KREDYT INWESTYCYJNY MEDYK

Cel kredytu:

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem praktyk lekarskich, ratownictwa medycznego, aptek, laboratoriów, finansowanie zakupu nieruchomości, remontów specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej oraz zakupu samochodów niezbędnych do prowadzenia prywatnych praktyk lekarskich, aptek, laboratoriów.

Kredytobiorca:

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o uproszczoną księgowość tj. w formie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej.

Aby otrzymać kredyt:

Klient winien posiadać lub założyć w Banku Spółdzielczym w Kamiennej rachunek bieżący, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku kredytowego.
Nowy Klient chcąc ubiegać się o kredyt winien przedłożyć historię rachunku z poprzedniego banku za okres
6 miesięcy.

Warunki kredytowania:

 • Atrakcyjne oprocentowanie w skali roku:
  -stałe: 5,00% dla kredytów do 2 lat
  -zmienne: WIBOR 6M + marża 3,50%
 • Prowizja: 2,00% od kwoty kredytu,
 • Okres spłaty kredytu: nawet do 10 lat,
 • Wysoka kwota kredyt - nawet do 150 000,00 zł,
 • Możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału,
 • Szybka decyzja kredytowa,
 • Łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu - minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku.

Uruchomienie kredytu:

Uruchomienie kredytu następują jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Forma i sposób spłaty kredytu:

Spłata kredytu: raty kapitałowo-odsetkowe płatne miesięcznie lub kwartalnie z możliwością innego rozterminowania kredytu w dopasowaniu do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Zabezpieczenie kredytu:

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.


Kursy średnie NBP
2019-05-24
EUR 4,2989 -0,27%
GBP 4,8768 -0,17%
USD 3,8436 -0,67%
CHF 3,8327 -0,04%
WIBID
2019-05-23
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR
2019-05-23
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior