NOWO¦Ć!!!

KREDYT INWESTYCYJNY MEDYK

Cel kredytu:

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem praktyk lekarskich, ratownictwa medycznego, aptek, laboratoriów, finansowanie zakupu nieruchomości, remontów specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej oraz zakupu samochodów niezbędnych do prowadzenia prywatnych praktyk lekarskich, aptek, laboratoriów.

Kredytobiorca:

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o uproszczoną księgowość tj. w formie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej.

Aby otrzymać kredyt:

Klient winien posiadać lub założyć w Banku Spółdzielczym w Kamiennej rachunek bieżący, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku kredytowego.
Nowy Klient chcąc ubiegać się o kredyt winien przedłożyć historię rachunku z poprzedniego banku za okres
6 miesięcy.

Warunki kredytowania:

 • Atrakcyjne oprocentowanie w skali roku:
  -stałe: 5,00% dla kredytów do 2 lat
  -zmienne: WIBOR 6M + marża 3,50%
 • Prowizja: 2,00% od kwoty kredytu,
 • Okres spłaty kredytu: nawet do 10 lat,
 • Wysoka kwota kredyt - nawet do 150 000,00 zł,
 • Możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału,
 • Szybka decyzja kredytowa,
 • Łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu - minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku.

Uruchomienie kredytu:

Uruchomienie kredytu następują jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Forma i sposób spłaty kredytu:

Spłata kredytu: raty kapitałowo-odsetkowe płatne miesięcznie lub kwartalnie z możliwością innego rozterminowania kredytu w dopasowaniu do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Zabezpieczenie kredytu:

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.


Kursy średnie NBP
2021-05-12
EUR 4,5453 -0,38%
GBP 5,2969 -0,15%
USD 3,7456 -0,15%
CHF 4,1413 -0,43%
WIBID
2021-05-12
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-05-12
WIBOR 1M 0,18%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,24%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior