Sytuacja finansowa Banku za rok 2015


Kursy średnie NBP
2020-07-07
EUR 4,4710 +0,03%
GBP 4,9496 +0,10%
USD 3,9689 +0,26%
CHF 4,2027 +0,02%
WIBID
2020-07-07
WIBID 3M 0,06%
WIBOR
2020-07-07
WIBOR 1M 0,23%
WIBOR 3M 0,26%
WIBOR 6M 0,28%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior