Rachunek biecy dla rolnikw indywidualnych

Posiadaczem rachunku biecego dla rolnikw indywidualnych moe by:

osoba wykonujca dziaalno wytwrcz w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierzt, ogrodnictwa, warzywnictwa, lenictwa i rybactwa rdldowego, a take wynajmowania pokoi, sprzeday posikw domowych i wiadczenia w gospodarstwach rolnych innych usug zwizanych z pobytem turystw

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

  • nakaz patniczy podatku rolnego albo zawiadczenie z Urzdu Gminy o paceniu podatku rolnego / zawiadczenie o ubezpieczeniu w KRUS / decyzja ARiMR w sprawie przyznania dopat bezporednichh
  • umowa dzierawy - w przypadku, gdy obcienia podatkowe ponosi waciciel gruntu rolnego
  • w przypadku prowadzenia dziaw specjalnych produkcji rolnej - zawiadczenie z Urzdu Skarbowego o paceniu podatku dochodowego od dziaw specjalnych produkcji rolnej

Podstawowe opaty:

Opaty zwizane z obsug rachunku rolniczego
zaoenie rachunku biecego 0 z
prowadzenie rachunku biecego 5 z / miesic
uruchomienie dostpu do bankowoci elektronicznej 0 z
korzystanie z usug bankowoci elektronicznej 0 z
wydanie karty VISA Business Debetowa 35 z
posiadanie karty VISA Business Debetowa 2 z / miesic
wpata gotwki 0 z
wypata gotwki 0 z
wypata gotwki w bankomatach grupy BPS:
lista bezprowizyjnych bankomatw dostpna jest tutaj
0 z
powiadomienie SMS 3 z / miesic

Opaty zwizane z poleceniami przelewu
  w bankowoci elektronicznej w placwce banku
przelew wewntrzny ( w tym zlecenia stae) 0 z 2,50 z
polecenie przelewu ELIXIR 1,70 z 5,00 z
polecenie przelewu ZUS, US 1,70 z 7,00 z
realizacja polecenia przelewu ELIXIR w ramach zlecenia staego 1,70 z 3,00 z
realizacja polecenia zapaty 1z

Korzyci z posiadania rachunku:

  • moliwo skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku
  • moliwo skorzystania z innych atrakcyjnych kredytw dedykowanych wycznie rolnikom. Sprawd tutaj.
  • prowadzenie rozlicze gotwkowych
  • prowadzenie rozlicze bezgotwkowych
  • powiadamianie SMS-em o stanie rodkw na rachunku po kadej zmianie salda
  • atwy dostp do rodkw na rachunku za pomoc karty patniczej, wypata gotwki bez prowizji z ponad 4700 bankomatw na terenie caej Polski
  • rodki gromadzone na rachunku s bezpieczne - nasz Bank posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy średnie NBP
2021-07-23
EUR 4,5747 -0,06%
GBP 5,3349 +0,12%
USD 3,8851 +0,13%
CHF 4,2208 -0,17%
WIBID
2021-07-23
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-07-23
WIBOR 1M 0,18%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior