Władze Banku

Zarząd Banku:

 • Prezes Zarządu: Edward Buczek
 • Wiceprezes Zarządu ds.handlowych: Jan Dorobek
 • Wiceprezes Zarządu ds.finansowych: Sławomira Kubacka

Rada Nadzorcza Banku:

 • Przewodniczący: Wiesław Osiński
 • Zastępca Przewodniczącego: Alina Buczek
 • Sekretarz: Jan Kasprzyk
 • Członek: Tomasz Kulon
 • Członek: Grzegorz Kiełbasa
 • Członek: Henryk Duda
 • Członek: Roman Regner
 • Członek: Jan Szymiczek
 • Członek: Halina Tykierko

Kursy średnie NBP
2017-09-25
EUR 4,2698 -0,11%
GBP 4,8543 +0,36%
USD 3,5866 +0,60%
CHF 3,6887 +0,22%
WIBID
2017-09-22
WIBID 3M 1,53 +0,00%
WIBOR
2017-09-22
WIBOR 1M 1,66 +0,00%
WIBOR 3M 1,73 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior